تکان دادن تهران توافق شهردار شورای شهر

تکان دادن: تهران توافق شهردار شورای شهر شورای اسلامی اخبار اجتماعی

از وقت دانشجویی احمدی نژاد تا امروز،کاری نکرده که برایم قابل آینده نگری نباشد / عارف

آن موقع که با محمدرضا عارف گفت وگو کردیم، اوضاع محمود احمدی نژاد به وخامت این روزها نبود؛ ولی در هر صورت، تحلیل عارف این بود که «فرار رو به جلوی ایشان..

ادامه مطلب