تکان دادن تهران توافق شهردار شورای شهر

تکان دادن: تهران توافق شهردار شورای شهر شورای اسلامی اخبار اجتماعی

هیچ‌یک از اعضای شورا، شهردار نمی‌شود ، شهردار‌‌ شدن محسن‌هاشمی منتفی‌ شد / توافق اعضای شورای پنجم

اعضای منتخب شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در یک توافق جمعی متعهد شدند در طول ۴ سال نمایندگی مردم در این شورا هیچ‌گونه مسئولیتی که قابل جمع با ع..

ادامه مطلب