تکان دادن تهران توافق شهردار شورای شهر

تکان دادن: تهران توافق شهردار شورای شهر شورای اسلامی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی سعید مرتضوی در اوین!

در حاشیه دستگیری و انتقال سعید مرتضوی به اوین، نعیم تدین این کارتون را در شهروند منتشرکرد.

سعید مرتضوی در اوین!

سعید مرتضوی در اوین!

عبارات مهم : انتقال

در حاشیه دستگیری و انتقال سعید مرتضوی به اوین، نعیم تدین این کارتون را در شهروند منتشرکرد.

واژه های کلیدی: انتقال | کارتون | دستگیری | در حاشیه | سعید مرتضوی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs